کلبه تنهایی


کلبه تنهایی

ﻭﻗﺘــﯽ ﻣـــُـــﺮﺩﻡ

ﺑاﻟﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ!

ﻻﺯﻣﺶ ﺩﺍﺭﻡ. . .

ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ!!!

ax-asheghane-tanhaie-30.jpg

حواسَتـْـ بــِہ دِلَـتــْ باشَـد

                              آטּ را هَر جایــے نَگُذار ...

                           ایـטּ روزهـا دِلـْ را مـیدُزدَنـْد

                         بَعد کــِہ بــِہ دَردِشاטּ نَخُوردے

                            جاے صَنـْدوقِ پُسـتــْ آטּ را

                     دَر سَطـْلِ آشـْغالـ میــے اَنـْدازَنـْد

                 وَ تو خوبـْـ میدانــے دِلــے کــِہ الـْمثنــے شُد

                             دیگر دلـْ نمــے شود
76532.jpg

تاريخ یکشنبه هجدهم اسفند 1392سـاعت 13:15 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
تاريخ پنجشنبه نهم آبان 1392سـاعت 13:21 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

 

。。。نقطه ی آغازسیـــــــگار。。。

。。。کشیدن هایم روزی بود که 。。。

。。。تو تَرکَــم کردی و سیگار درکَـــم کرد...。。。زمـآن هیـج دردی را دوآ نکــرد..

این مَن بودَم

که به مــرور زمـآن عـآدت کردم..

و بـآ این هـَمه،

چهـ اجبـآر سخـتی اســت،خــَنده...

و بـآور کنیــد که مـَن خوشحـالــَم!یـآدم است

آن زمـآن کهـ عـآشق هـم بودیم،

وقـتی سر چیز هـآی کوچیک قـَهر میکـَردیم

هــَردو می خـَندیدیم

و میگـُفتــیم چهـ بـَچگـآنه بود قـَهرمـآن..

یــآدم است،

تـو همیشه بــآ دلهــُره میگـُـفتی:

تـَرسـَم از روزیـ است

کهـ عشـق مـَن رآ هـَم بهـ حــسـآب بچگـی بگـُذاریــ

حـآل از آن روز هـآ ســآل هـآ میگـُذرد

و مـَن چیزی رآ که تو از آن

دِلهــُره داشــتی

دیدَم!

که رو به رویــَم می ایـستی

و میگــویی

تــو فقـط عـشــق بچگـی ام بــودی...

میبیــنی؟

زمـآنه چهـ چیـزهـآ که یـآد نمیدهــَد!


تاريخ جمعه پنجم مهر 1392سـاعت 12:38 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>


آدم برفی از خجالت آب شد...


وقتی که دید....


کودک گرسنه ای به هویج دماغش زل زده ...


تا آخر عمرت هم اگه تنها موندی مهم نیست !!!


فقط نذار به جایی برسی که تو آغوش کسی


با یاد کس دیگه ای بخوابی.
تاريخ دوشنبه یازدهم شهریور 1392سـاعت 20:50 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>


اینجا در دنیای من

گرگـــ ها هـــم افسردگی مفرطــ گرفته انــ...ـــد
دیگر گــــوسفند نمی گیرند

در واپسین قدم های راه به 

به تاولهای پا چگونه میتوان گفت :

تمام مسیر اشتباه بود؟؟؟؟!!!!!

حرفی نیست.!

خودم سکوت را معنی میکنم

کاش میفهمیدی:

گاهی همین نگاه سرد:

روی زمستان را هم کم میکند!!!!

اشک زن دل [] را می ســوزاند ولــی‌ اشــک مرد ، کــــوه را آبــــــ مـــی کـــــــند [!]تاريخ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392سـاعت 15:32 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>


من از اعدام نمیترسم!!
نه از "چوبش"نه از"دارش"
من از پایان بی دیدار میترسـم
تاريخ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392سـاعت 15:18 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

عطــرهای گــرون قیمت رو ول کن و ادم باید بوی اعتماد بده ...

تاريخ پنجشنبه هفدهم مرداد 1392سـاعت 15:17 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

دلتنگم!!

بــرای کسـی کـه مدتهـاســت ....

بــی آن کـه باشــد ....

هــر لحـظــه ....

زنــدگــی اش کـــرده ام !

بــدهــکاری بــه مــن....

بــه تــمام "دوســتت دارم" هــایــی که گــفتم ,

و تــو نــشنــیده گــرفتــی ...

تاريخ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392سـاعت 19:25 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

شاید سال ها بعد در گذر جاده ها بی تفاوت ازکنارهم بگذریم

و تو...

آهسته زیر لب بگویی چقدر آن غریبه شبیه خاطراتم بود.......

تاريخ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392سـاعت 19:24 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>


 دلم بهانه ات را می گیرد ...
چقدر امروز حس می کنم نبودنت را ...
صدایت در گوشم می پیچد و من می گویم :

" جانم؟ .... مرا صدا کردی؟! "
تاريخ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392سـاعت 19:22 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

خـوش بـﮧ حـالــَـتــ ••• فـاحــِشـﮧ •••

بـا تـَنـت بـازے مـے ڪـُنـنـב

نـــَــهـ ::::◄ בلــَتــــ

تاريخ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392سـاعت 19:21 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

بیماری نادری ست...

این که نگاهت

به هرچه بیفتد،

دلت برای یک نفر تنگ شود...!!!

تاريخ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392سـاعت 18:52 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
خیلــــی وقت است کـــــــه “بی تــــــابم” . . .
دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .!
و یک هــــُــلِ محــــکم . . .,
کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . ., هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را


جداکه شدیم هر دو به یک احساس رسیدم

تو به فراغت من به فراقت . . .

یک حرف تفاوت که چیز زیادی نیست . . .پرهایم را چید که تنهایی جایی نروم....
اما خودش ... بی من با غریبه ها کوچ کرد...


تاريخ شنبه سی و یکم فروردین 1392سـاعت 23:20 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
آخی طفلک دختر

دلم براش سوخت


عجیجم

فک کنم دیگه مدلینگ رو واسه همیشه کنار گذاشت خودکشی کرد

تاريخ شنبه سی و یکم فروردین 1392سـاعت 15:2 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
برایم کــَـف زدند

در آغوشـَـم گرفتند

تایید و تشویقــَـم کردند .. که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم

دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است

اما بیــن ِ خــودمـان باشــد ، هنــوز تنهــ.ــا دلـبـَـرکــَـم تــ…ُــو هسـتــیچشمانت را اگر داشتم

تمامم را

میان نگاه هایت بر میزدم

اینگونه عمیق میخواهمت!

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون


بسلامتی آقا پسرای این مدلی

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

آرزو میکنم میتوانستم

به تو نشان دهم که یاد تو در من

تا چه اندازه شیرین است

و تا چه اندازه "دوستت دارم"

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون
 

 

تاريخ یکشنبه هجدهم فروردین 1392سـاعت 16:6 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

...همــــیشـه دقــیقا وقـــــتی پـُر از حـــرفم

...وقتـــی بغــــض میکـــُنم

...وقتـــی دآغونــــم 

...وقــــتی دلــِم شکــــستـه


...دقیقــــا همیـــن وقـــــتا

آنقــــدر حــرف دارم کـــه فقــط میتونــم بگـم:

...بیخـیال

تاريخ شنبه هفدهم فروردین 1392سـاعت 15:12 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
            


   

 
آهـــآﮮ زمستــآלּ !

פـَــوآسَتــــ جَمــع بـــآشـב ...

ڪـﮧ בور ِ تـُـو وَ تَمــــآمـ ِ شآعـــــرآלּــﮧ هــآ رآ פֿـَـط פֿــوآهـَم ڪشیــــב ...! 

اَگــــر بـآ آمـَــــבלּ ـَتـــــ ... 

او ...

פـَـتّــی یڪــ "سـُـــرفــــﮧ" ڪُنــــב ...!!

                


 

هیـــ ـچ نبَـ ــوב . . .

آבمـ ــش ڪَـ ـرבم . . .

بــ ـاتَعــریــف هــ ـاَے مـَ ـטּ شَخصـ ــیت پیــבا ڪَـ ــرב

غـُ ـرورش را مَـבیـ ــوלּ مـَ ـטּ اســت . . .

زیــ ـاב مَغـ ـرور شـُ ـב . . .

زیــ ـاב از פֿـ ـوبـ ـے هـ ـای نـَـבاشـ ــتــﮧ اش بــَ ـرایــش گــُفـ ــتم

بـ ــاور ڪَـ ــرב و مــَ ـرا ڪُـ ـوچَڪ בیـ ـב و َ

    

       گریان شده دلم

                                  همچون دخترکی لجباز

                                    پا به زمین می کوبد

                                        تـو را میخواهد

                                   فقط "تــــــــــــــــــو" را


                        وقتی دیر رسیدم و با دیگری دیدمت

                            فهمیدم گاهی هرگز نرسیدن

                                بهتر از دیر رسیدن است

باید خودم را ببرم خونه !
باید ببرم صورتش را بشویم
ببرم دراز بکشد…
دلداریش بدهم ، که فکر نکند…
بگویم نگران نباش ، میگذرد
باید خودم را ببرم بخوابد…
من” خسته است …!

من بودم ، تو و یک عالمه حرف

و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد !

کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی ، یک آه چقدر وزن دارد


تاريخ پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391سـاعت 20:25 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

دست از پا خطا کنى تعویض میشوى همین حوالى کسى هست شبیه تو!

اینست پیام عشق هاى امروزى…فقط پلی بودم برای عبورت 
 
فکر تخریب من نباش به آخر که رسیدی دست تکان بده 
 
خودم فرو می ریزم...

حرفش را ساده گفت:من لایق تو نیستم!
اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآورى کند یا خیانت خودش را توجیه؟!


این روزهــــایم به تظاهر می گذرد... 
تظاهر به بی تفاوتی، 
تظاهر به بی خیـــــالی، 
به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست... اما . . . 
چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"
 


می گویند : شاد بنویس...!!
نوشته هایت درد دارند...!!
و من یاد مردی می افتم ، که با ویالونش...!!
گوشه ی خیابان شاد میزد...!!
اما با چشمهای خیس...! 
دنیای آدم برفی دنیای ساده ایست
اگر برف بیاید هست
اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من
اگر تو باشی هستم
اگر نباشی .....! 

میگفتند باران که می بارد بوی خاک بلند میشود...

اما اینجا باران که میزند فقط بوی خاطره ها می آید.
خاطرات را باید سطل سطل

از چاه زندگی بیرون کشید!

خاطرات نه سر دارند و نه ته

بی هوا می آیند تا خفه ات کنند

می رسند...

گاهی وسط یک فکر

گاهی وسط یک خیابان

سردت می کنند،داغت می کنند

رگ خوابت را بلدند،زمینت می زنند

خاطرات تمام نمی شوند...تمامت می کنند!! 

   تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی

آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم . . .
   

بعضی چیزها را " باید " بنویسم

نه برای اینکه همه " بخونن " و بگن " عالیه "

برای اینکه " خفه نشم "

همین !!تاريخ پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391سـاعت 16:9 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
                                        دمش گرم
تاريخ یکشنبه هشتم بهمن 1391سـاعت 12:59 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
عکس های هیجانی

ادامـ ــه
تاريخ شنبه هفتم بهمن 1391سـاعت 10:29 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

اشکهایم که سرازیر میشوند دیری نمی پاید که قندیل می بندد... عجیب سرد است هوای نبودنت

rq1a7fmc1zk2g3ggkfc8.jpg

هی کافه چی؟؟؟؟ میزهایت رره کنی؟؟؟؟ همه تنهاییم

rpc0svptvfyzqio9yqmg.jpg

خدایا کسی را که قسمت دیگریست سر راهمان قرار نده تا شبهای دلتنگی اش برای ما باشد و روزهای خوشی اش برای دیگری.

c49w22vczqiytk2js1jg.jpg


شکسته ام می فهمی؟ به انتهای بودنم رسیده ام اما اشک نمی ریزم پنهان شده ام پشت لبخندی که خیلی درد می کند.

n0x1j93f349c040ujcc.jpg


گاهی نباید آه کشید ، ناز کشید ، انتظار کشید ، فریاد کشید ، تنها باید دست کشید و رفت

http://kocholo.org/img/images/83421411899509538807.jpg


تاريخ شنبه هفتم بهمن 1391سـاعت 10:23 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
siag26_400.jpg
بهش گفتم: امام زمان عج رو دوست داری؟

گفت: آره ! خیلی دوسش دارم

گفتم: امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟

گفت: آره!

گفتم : پس چرا کاری که آقا دوست داره انجام نمیدی؟

گفت: خب چیزه!…. ولی دوست داشتن امام زمان عج به ظاهر نیست ، به دله

گفتم: از این حرف که میگن به ظاهر نیست ، به دله بدم میاد

گفت: چرا؟

براش یه مثال زدم:

گفتم: فرض کن یه نفر بهت خبر بده که شوهرت با یه دختر خانوم دوست شده و الان توی یه رستوران داره باهاش شام می خوره. تو هم سراسیمه میری و می بینی بله!!!! آقا نشسته و داره به دختره دل میده و قلوه می گیره.عصبانی میشی و بهش میگی: ای نامرد! بهم خیانت کردی؟

بعد شوهرت بلند میشه و بهت میگه : عزیزم! من فقط تو رو دوست دارم. بعد تو بهش میگی: اگه منو دوست داری این دختره کیه؟ چرا باهاش دوست شدی؟ چرا آوردیش رستوران؟ اونم بر می گرده میگه: عزیزم ظاهر رو نبین! مهم دلمه! دوست داشتن به دله…

دیدم حالتش عوض شده

بهش گفتم: تو این لحظه به شوهرت نمیگی: مرده شور دلت رو ببرن؟ تو نشستی با یه دختره عشقبازی می کنی بعد میگی من تو دلم تو رو دوست دارم؟ حرف شوهرت رو باور می کنی؟

گفت: معلومه که نه! دارم می بینم که خیانت می کنه ، چطور باور کنم؟ معلومه که دروغ میگه

گفتم: پس حجابت….

اشک تو چشاش جمع شده بود

روسری اش رو کشید جلو

با صدای لرزونش گفت: من جونم رو فدای امام زمانم می کنم ، حجاب که قابلش رو نداره

از فردا دیدم با چادر اومده

گفتم: با یه مانتو مناسب هم میشد حجاب رو رعایت کرد!

خندید و گفت: می دونم ! ولی امام زمانم چــــــادر رو بیشتر دوست داره

می گفت: احساس می کنم آقا داره بهم لبخنــــــــــد می زنه.

تاريخ پنجشنبه پنجم بهمن 1391سـاعت 12:6 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

چه تقدیر بدیست ! من اینجا بی تو می سازم و تو، آنجا با او می سازی...!!!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تاريخ چهارشنبه چهارم بهمن 1391سـاعت 0:51 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

میگویند حکمت است نه قسمت. خدایا من معنی حکمت و قسمت را نمیدانم ولی... تو معنی  را خوب میدانی مگه نه !!

1t2sseqcaop13ygo66sk.jpg

تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391سـاعت 18:14 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

همه ماهر شده اند هزاران نفر را با هم دوست دارند اما من .......... هنوز ناشیانه ......یکی را دوست دارم،هـــــــــــــــزار بــار

yhwey5b9iug0x5ypo.jpg

تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391سـاعت 18:11 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

شيرين بهانه بود فرهاد تيشه مي زد تا باور نكند صداي مردماني را كه در گوشش مي خواندند دوستت ندارد

560w8l8bbftb8r5725b.jpg

تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391سـاعت 14:59 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

بار اول با معذرت خواهی بار دوم با گریه بار سوم با ریختن غرورت نگهش میداری ! ولی بار چهارم... ... دیگه نه میشه و نه باید کاری بکنی!

lh541c4xuju5gw0fw61x.jpg

تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391سـاعت 14:55 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>

مـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودن .. آدمهای زیادی دور و برم دارم !!! آن چیزی که ندارم کسی برای " بـا هــــــــــــــــم بـودن " است

sij0upa0cxki16gmuv.jpg

تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391سـاعت 14:54 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
به زندگیم پوزخند نزن...من روزی کسی را داشتم که با تمام وجود صدایم میکرد:"عشق"...
33hntfkey5mlph8buo0o.jpg
تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391سـاعت 14:53 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
ای كاش ياد ميگرفتیم ؛ اگر در رابطه ای "حرمت" زیر سوال رفت ، برای همیشه با آن رابطه خداحافظی کنیم ! و به طور احمقانه ای منتظر معجزه نمانیم ... !!
9dqhqhfs2oze7ektfh2d.jpg
تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391سـاعت 14:51 نويسنده دخترک عاشق| |
i413141_11.gif (242×58)
center>
Design: Raha-themes